Podpora čtenářských a jazykových dovedností

 
Název projektu: Podpora čtenářských a jazykových dovedností
 
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1374
 
Prioritní osa 1: 7.1
 
Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání
 
Termín realizace: 1. 7. – 31. 12. 2015
 
Celková částka: 939 463,00 Kč
 

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Na podzim se uskuteční jazykové a jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a učitele v anglicky a německy mluvících zemích. V rámci projektu bude podpořena také čtenářská gramotnost formou čtenářských dílen.