Volby členů školské rady

Volby členů školské rady při SOŠ veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 se budou konat v pátek 24. listopadu 2017 v budově školy.

Osoby oprávněné navrhovat a volit členy školské rady:

  1. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
  2. Pedagogičtí pracovníci školy.

Návrhy na členy do školské rady podávejte písemně přípravnému výboru do pátku 10. listopadu 2017.

Za přípravný výbor:

Ing. Regina Čížková
Mgr. Kateřina Filipová
MVDr. Václav Kvasnička