I. ročník (2017/2018) – témata RP

Dne 8. března 2018 se studenti 1. ročníku zúčastní přehlídky AMAVET v Pardubicích. Zde se mohou inspirovat k výběru tématu pro vlastní ročníkovou práci. Se svým nápadem osloví konzultanta (podle vybraného oboru) a domluví si s ním zadání tématu. Pokud potřebujete poradit s výběrem konzultanta, neváhejte oslovit Mgr. Tocháčkovou nebo Mgr. Hájkovou. Vybrat si vlastní téma a zapsat si ho u konzultanta můžete do 10. dubna 2018. Studenti, kteří nebudou mít vlastní nápad ohledně tématu RP, nevadí. Počkají do začátku května na nabídku témat od jednotlivých vyučujících a poté se dle instrukcí elektronicky k vybranému tématu přihlásí. Téma RP může být z jakéhokoli předmětu a oboru. Téma RP může zpracovávat i dvojice studentů. Pravidla ke zpracování RP (rozsah, forma,….) najdete na internetu v sekci student.