Expo Science Amavet – regionální kolo

Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti naší školy na regionálním kole soutěže Amavet v Pardubicích. Členové odborné poroty hodnotili kvalitu a tvůrčí přínos práce, dále vystupování řešitelů a jejich schopnosti  prezentovat práci před odbornou i laickou veřejností.

Naši školu reprezentovaly 4 výstavní postery a do národního kola, které se bude konat v Praze, byly porotou vybrány 2 projekty: „Antigenní prezentace B lymfocytů po infekci Francisella tularensis LVS měřená pomocí exprese aktivační molekuly CD69 na T lymfocytech“ Anny Fialové  a „Monitoring trendů početnosti vrubozobých ptáků“  Pavla Otta. Anna Fialová získala ještě zvláštní cenu společnosti Contipro – Poukaz na letní školu FYBICH.

Své výstavní postery prezentovaly v Pardubicích též  Kateřina Horáková  „Antigenní prezentace B lymfocytů po infekci Francisella tularensis LVS měřená pomocí množství IL-2 produkovaného T lymfocyty“  a  Jana Kučerová
 „Etologické pozorování drilů černolících (Mandrillus leucophaelus) v ZOO Dvůr Králové nad Labem“.