Ročníkové práce – upozornění pro studenty 3. ročníku

Prezentace ročníkových prací se bude konat 16. dubna 2018.

Do 3. dubna 2018 je potřeba odevzdat ročníkovou práci v tištěné podobě svému konzultantovi!!!!