Hrou proti AIDS

Ve dnech 2. – 3. května 2018 se první ročníky zúčastnily programu „HROU PROTI AIDS“, který každoročně organizuje SZŠ v Hradci Králové. Program hravou formou rozšiřuje povědomí žáků o zásadách bezpečného sexu.