Soutěž „Bystré hlavy“ 2017/2018 Goethe-Institutu Praha

Odbornou porotou byl pro postup do finále soutěže „Bystré hlavy“ vybrán projekt Anny Fialové s názvem „Antigenní prezentace B lymfocytů po infekci Francisella tularensis LVS měřená pomocí exprese aktivační molekuly CD69 na T lymfocytech“.

Finále soutěže proběhlo ve středu 25. dubna 2018. 11 finalistů prezentovalo formou „výstavy“ své soutěžní projekty před odbornou porotou a návštěvníky finále. Anna Fialová obdržela Diplom za účast