Přírodovědně-technické exkurze – Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna Hučák

V pátek 4. května 2018 se všechny třídy 1. ročníku zúčastnily přírodovědně-technické exkurze Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna Hučák, jejíž součástí byla také návštěva Jiráskových sadů a seznámení s městem Hradec Králové.