Kritéria hodnocení praktické a ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení praktické a ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky.