Veletrh Vědy 2018

Dne 8. června 2018 navštívili studenti 1. ročníků výstaviště PVA EXPO Praha Letňany, kde se konal 4. ročník Veletrhu vědy Akademie věd České republiky.

Na Veletrhu se představovala pracoviště Akademie věd ČR, vysoké školy, další vědecké instituce a firmy. Studenti navštívili více než 80 poutavých expozic napříč všemi vědními oblastmi, seznámili se s improvizovanými laboratořemi,  prohlédli si speciální exponáty a vyzkoušeli virtuální realitu.

Studenti se zúčastnili panelové diskuse na téma „Léčba 21. století“.

Hodnocení studentů:

Nejvíce se mi líbil stánek Národní genetické banky živočichů, kde jsem se dozvěděla, jak tyto banky funguji a jak správně odebírat genetický vzorek. Dále jsem se dozvěděla zajímavosti z oblasti ornitologie, zejména o sýčku obecném.  Zajímavé byly i výzkumné a rozvojové projekty Fakulty tropického zemědělství v chudých oblastech Afriky. Na letošním Veletrhu vědy jsem se dozvěděla spousty nových a užitečných informací. Jsem moc ráda, že jsem se Veletrhu účastnila. 
Nejvíce mě zaujala problematika zpracování ropy a stánek Fakulty lesnické a dřevařské ČZU Praha.

Na Veletrhu vědy se mi líbilo, protože všude byli velmi ochotní lidé. Na všechny mé otázky jsem se dozvěděla odpovědi.  Líbilo se mi také, že jsem si toho mohla hodně vyzkoušet.

Veletrh vědy mi přišel velice zajímavý, hlavně díky možnosti si vše vyzkoušet. Nejvíce mě asi zaujal pokus s výrobou nanovláken v podobě cukrové vaty vytvořené z bonbonů Bonpari, super byly i ukázky virtuální reality.

Zážitkem pro mě bylo vzít si do ruky tarantuli růžovou a krajtu.

Na Veletrhu vědy se mi líbilo promítání v domu nano-hrůzy, stanoviště České televize a stánek zaměřený na řasy.

Velmi zajímavé bylo pro mě laserové bludiště. Vyzkoušela jsem si i virtuální realitu.

Pro mě nejzajímavější byl stánek s kyselinou hyaluronovou, kde jsem si mohla navrhnout vlastní tetování. Také se mi líbil stánek VŠCHT  Praha.

Mohl jsem si vyzkoušet pokusy s ohněm, hořela mi ruka díky šamponu a zemnímu plynu.

Na Veletrhu vědy se mi líbila virtuální realita, stavění z Lega, stánek s myškami, pozorování motýlích křídel a zjišťování, jestli mám ploché nohy.

Veletrh vědy byl velmi zajímavý, hlavně fyzikálně – chemická část s tekutým dusíkem a zapalováním rukou.