Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Ve dnech 15. – 17. června 2018 se v Olomouci konala 40. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěže se účastnili studenti třetího ročníku Pavel Ott a Kateřina Horáková.

Přehlídku hostilo Slovanské gymnázium Olomouc. Pro soutěžící byl připraven bohatý doprovodný program – setkání s bývalými účastníky SOČ, posterová prezentace, společenský večer v Regionálním centru Olomouc, exkurze na odborná pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci.

Studentka třetího ročníku Kateřina Horáková získala v oboru Zdravotnictví  za práci „Antigenní prezentace B lymfocytů po infekci Francisella tularensis LVS měřená pomocí množství IL-2 produkovaného T lymfocyty“  vynikající 4. místo.

Práce „Pilotní průzkum společenstva vrubozobých (Anseriformes) na Jaroměřském rybníce“  Pavla Otta se v oboru Biologie umístila na krásném 11. místě.