Informace pro žáky 1. ročníků ve školním roce 2018/2019

Vzhledem k nedostatečnému počtu zájemců o vzdělávání v zaměření Veterinární technik – laborant budou se všechny ročníky vzdělávat v zaměření Veterinární technik.

Ing. Hana Rubáčková,
ředitelka školy