Přírodovědné soutěžení v novohradeckých lesích

Ve spolupráci s Městskými lesy proběhla ve středu 27. června 2018 přírodovědná exkurze do novohradeckých lesů. U Obory s divokými prasaty, daňky a mufony si studenti vyslechli od Ing. Jankovského zajímavosti ze života těchto plachých zvířat.  Pak už studenty čekala cesta na Mazurovy chalupy.  Na trase plnila čtyřčlenná družstva studentů1. ročníků úkoly s přírodovědnou tématikou. Úkoly, celkem na dvanácti stanovištích, připravili studenti 3.ročníků. Na Mazurových chalupách si ještě studenti vyslechli minipřednášku od  Ing. Hýska. Studenti se dozvěděli o významu myslivosti a péči o zvěř, o zásadách chovu  a lovu zvěře  a o hospodaření v městských lesích. Na závěr pak bylo provedeno vyhodnocení soutěže. Nejlépe si vedli studenti třídy 1.B.