Platby obědů a platby žáků prvních ročníků za pracovní oblečení na účet školy

Informace pro zákonné zástupce a zletilé žáky

Platby obědů a platby žáků prvních ročníků za pracovní oblečení na účet školy

K identifikaci plátce bude škola používat identifikační číslo žáka jako variabilní symbol platby. Tato čísla budou žákům sdělena 3. 9. 2018. První platba za obědy tedy musí být uskutečněna v hotovosti. Cena oběda je 33 Kč.

Číslo účtu 3336511/0710

Toto opatření souvisí s nařízením GDPR