24. ročník Krajského kola ekologické olympiády

Ve Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a na pracovišti DOTEK, se ve dnech 8. až 9. října 2018 konalo krajské kolo Ekologické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 9 středních škol královéhradeckého kraje. Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva ve složení Eva Odehnalová, Iva Paldusová, Jakub Strnad a Pavel Ott, Jan Kašpar, Pavel Prouza.

První soutěžní den byl velmi náročný. Nejprve žáci řešili test ze základních ekologických pojmů a ze znalostí problematiky managementu v ochraně přírody. Odpoledne čekal soutěžící praktický terénní úkol v údolí Zlatého potoka v bývalé obci Sklenářovice. Úkolem žáků bylo navrhnout novou péči ochrany této přírodní památky. V podvečer se konalo poznávaní rostlin a živočichů (živé organismy nebo fotografie, v mikroskopu, plody, listy apod.). Druhý soutěžní den začal prezentacemi praktického úkolu. Na závěr proběhlo celkové vyhodnocení krajského kola ekologické olympiády.

Naše družstva získala 12. a 13. místo a domů si odvážela mnoho hezkých zážitků a nových zkušeností.