Odborné exkurze na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně

Ve dnech 31.října a 1. listopadu 2018 se vybraní žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili odborné exkurze na Veterinární a farmaceutickou univerzitu do Brna. Tato návštěva byla motivací zúčastněných k dalšímu studiu.