Místní kolo soutěže Young People in European Forests

Místní kolo soutěže YPEF
Ve čtvrtek 14.2. 2019 se v prostorách ředitelství LČR konalo pro žáky ZŠ a SŠ místní kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests).
Soutěžící družstva nejprve absolvovala písemný test složený z otázek o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. Po testu soutěžící čekala praktická část – poznávání rostlin a živočichů. Posledním úkolem bylo poznávání hlasů zvířat.
V kategorii SŠ reprezentovala naši školu 3 družstva. Nejlepšího umístění, 5.místo, obsadilo družstvo ve složení Z. Illová, K. Jiráčková a S. Rejnková. Soutěže se dále účastnili studenti – A. Fialová, L. Jirmanová, K. Kalhotková, E. Odehnalová, I. Paldusová a J. Strnad.