Výsledky školního kola matematické soutěže 2019

Matematická soutěž pro 1., 2. a 3. ročníky se konala v úterý 19. 3. 2019.

Témata:
I. ročník – učivo ZŠ, úpravy výrazů, lineární rovnice a nerovnice, slovní úlohy, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
II. ročník – kvadratická rovnice a nerovnice, funkce, práce s grafem, slovní úlohy
III. ročník – planimetrie, stereometrie, obecný trojúhelník, exponenciální a logaritmická funkce a rovnice

Z prvního ročníku se soutěže zúčastnilo 12 žáků, z druhého ročníku 9 žáků a ze třetího ročníku 4 žáků. Maximálně bylo možno dosáhnout 25 bodů. S celkovými výsledky je možno se seznámit u Mgr. K. Filipové.

Nejlepších výsledků dosáhli:

 • 1. ročník
  • Lukáš Davídek, 1.B
  • Tomáš Chytrý, 1.C
 • 2. ročník
  • Klára Drábková , 2.B
  • Magdalena Matušková , 2.C
 • 3. ročník
  • Tomáš Štros, 3.A
  • Michaela Švorbová, 3.C

Tito studenti postupují do oblastního kola 28. ročníku celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol, které se bude konat v pátek 29. 3. 2019 od 9.00 hodin na SPŠ strojnické v Hradci Králové.

Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.