Informace k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Informace k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

  1. 15. 8. 2019 zveřejní MŠMT na www.novamaturita.cz jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky.
  2. 16. 8. 2019 budou odeslány pozvánky k písemným MZ na e-maily maturujících žáků.
  3. Harmonogram profilové maturitní zkoušky bude vyvěšen na sosvet.cz 16.8. 2019.