Výpis ze zdravotnické dokumentace – informace pro žáky budoucích druhých ročníků

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a podle platné prováděcí vyhlášky č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), musí každý žák před zařazením do praktického vyučování, kde se konají práce ve druhé kategorii absolvovat lékařskou prohlídku. Tato lékařská prohlídka se uskuteční u poskytovatele pracovnělékařských služeb SOŠ veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68. K této lékařské prohlídce si každý žák do 1.9. 2019 zajistí výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Náklady na vyhotovení výpisu vám budou proplaceny školou po předložení potvrzení o zaplacení nákladů.

Žádost o vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace pro svého lékaře si můžete stáhnout ZDE

 

V Hradci Králové 3. 7. 2019

Ing. Hana Rubáčková, v.r.

 ředitelka školy