Informace pro rodiče a žáky – harmonogram školního roku

 

Informace pro rodiče a žáky – školní rok 2019/2020

 Vážení rodiče,

     pro Vaši lepší orientaci v organizaci školního roku 2019/20 Vám dáváme k dispozici termíny školních prázdnin, zkoušek a dalších akcí v tomto školním roce. Tyto termíny byly stanoveny na počátku školního roku 2019/20, je tedy možné, že ještě dojde k jejich úpravě. Z tohoto důvodu je tento harmonogram pouze orientační nikoli pro školu závazný. Přehledně a s možností vložení do svého kalendáře (Google, Outlook) je v nejbližší době naleznete též přímo v kalendáři.

Platný školní řád.

 

září

2.9. – zahájení školního roku

2.9. – 6.9. – podzimní termín maturitní zkoušky žáků  4. ročníků – písemné zkoušky společné části MZ

6.9. –  vstupní a ověřovací testy žáků 1. – 4. ročníků

9.9.-10.9. –  podzimní termín maturitní zkoušky  žáků  4. ročníků –  praktická zkouška – profilová část MZ

10.9. – 12.9. – podzimní termín maturitní zkoušky žáků 4. ročníků – ústní zkoušky společné a profilové části MZ

 

říjen

3.10. – den zvířat a den otevřených dveří

29.10. – 30.10. – podzimní prázdniny

31.-10. – 1.11. – ředitelské volno

 

listopad

20.11. – den otevřených dveří

21.11. – pedagogická rada

22.11. – informační odpoledne pro rodiče od 14:00 hodin

 

prosinec

  1. 12.– 3.1. – vánoční prázdniny

 

leden

6.1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách

15.1. –  den otevřených dveří

27.1. – pedagogická rada

30.1. – vydávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/20

31.1. – pololetní prázdniny + školní ples (maturitní pro žáky 4. ročníků a zahajovací pro žáky 1. ročníků)

 

únor

  1. 2 – den otevřených dveří

 

březen

2.3. – 6.3. – jarní prázdniny

26.3. – pedagogická rada

27.3. – informační odpoledne pro rodiče od 14:00 hodin

duben

9.4. – velikonoční  prázdniny

24.4. – pedagogická rada pro žáky 4. ročníků

30.4. – vydávání výročního vysvědčení žákům 4. ročníků

 

květen

4.5. – 5.5. – maturitní zkoušky žáků  4. ročníků – SČMZ –  písemné zkoušky

11.5. – 15.5. –   přípravný týden k maturitní zkoušce pro žáky 4. ročníků

18.5. – 29.5. – maturitní zkoušky žáků 4. ročníků – PČMZ – praktická  zkouška + ústní  zkoušky,

           SČMZ –  ústní zkoušky

11.5. – 29.5. – praxe žáků 3. ročníků

18.5. – 29.5. – praxe žáků 1. – 2. ročníků

 

červen

1.6. – 5.6. –   sportovní kurz žáků 2. ročníků

24.6. – pedagogická rada pro žáky 1.- 3. ročníků

30.6. – ukončení školního roku 2019/20 + vydávání vysvědčení

 

Kontakty na školu:

495 535 400 – ředitelka školy

495 535 386 – omlouvání žáků, odhlašování obědů, možnost přepojení na vyučující

email – kontakt@sosvet.cz, kancelar@sosesvet.cz –  informace, omlouvání žáků, odhlašování obědů

 

Hradec Králové 27.srpna 2019                        Ing. Bc. Hana Rubáčková v.r.