Informace pro rodiče a žáky – zahájení školního roku

Informace pro rodiče a žáky – zahájení školního roku

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:30 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků v 9:00 v tělocvičně školy

 

Platby pro školní rok 2019/2020 + na co nezapomenout první školní den

1. ročník

 • 15,- (studijní průkaz)
 • 200,- (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy na 1. pololetí školního roku 2019/2020)
 • 25,- (průkaz studenta) + FOTO
 • 5,- (vizitka)
 • 150,- (záloha na čip – vstup do školy a obědy)
 • 130,- (záloha na klíč od odkládací skříňky)
 • 80,- (záloha na klíč od šatny)
 • 100,- divadelní představení 10. 9. 2019
 • peníze na učebnice
 • peníze na pracovní oděv – 1950,- Kč
 • kopie pojistné smlouvy
 • zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

2. ročník

 • 15,- (studijní průkaz)
 • 200,- (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy na 1. pololetí školního roku 2019/2020)
 • 100,- divadelní představení 10. 9. 2019
 • peníze na učebnice
 • výpis ze zdravotní dokumentace + doklad o zaplacení

3. ročník

 • 15,- (studijní průkaz)
 • 200, – (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy  na 1. pololetí školního roku 2019/2020)
 • 100,- divadelní představení 10. 9. 2019
 • peníze na učebnice
 • potvrzení na autoškolu (2 formuláře)

4. ročník

 • 15,- (studijní průkaz)
 • 2 x 200,- (příspěvek do fondu Spolku rodičů  a přátel  školy na obě pololetí školního roku 2019/2020)
 • 100,- divadelní představení 10. 9. 2019
 • peníze na učebnice

 

Další výdaje v průběhu školního roku:

 • cena oběda 33 Kč
 • povinné předmětové exkurze cca 2 500,- Kč za školní rok
 • cestovní náhrady na praxi