Informace k vydávání stejnopisů vysvědčení (ročníkové, maturitní)

1. Žadatel vyplní žádost o vydání stejnopisu vysvědčení, zveřejněnou na www stránkách školy v sekci Dokumenty – Interní tiskopisy a formuláře.

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení o maturitní zkoušce.

Žádost o vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení.

2. Poplatek za stejnopis jednoho vysvědčení činí 150,-Kč, který lze uhradit na č.ú. 3336511/0710 nebo zaplatit v hotovosti v kanceláři školy při převzetí stejnopisu.

3. Stejnopis lze odeslat poštou do vlastních rukou žadatele na adresu uvedenou  v žádosti,  až  po zaplacení výše uvedeného poplatku na č.ú. školy.