30.výročí Sametové revoluce – vzpomínková akce

V pátek 15. listopadu 2019 naše škola oslavila 30.výročí Sametové revoluce vzpomínkovou akcí v prostorách naší školy. Studenti se v předcházejícím týdnu aktivně zapojili do tvorby dobových krabic s tematikou událostí 17.listopadu. Tyto krabice pak byly využity ke stavbě zdi, která symbolizovala oddělení totalitní moci a svobody. Na setkání promluvila ředitelka školy Ing. Bc. Hana Rubáčková.

Historický kontext nám přiblížili studenti 4. ročníku Lenka Kocourková a Jakub Havel. Atmosféru dokreslilo hudební vystoupení Kateřiny Hendrickson a Jana Kleina. Všichni jsme zhlédli autentický film 1989: Z deníku Ivany A.