Jednotná přijímací zkouška 2020 – přihláška

Zveřejněn tiskopis přihlášky k Jednotné přijímací zkoušce 2020 + vysvětlivky + termín odevzdání přihlášek. Více informací zde .