Projekt EDISON

Naše škola se začátkem února zúčastní úspěšného projektu EDISON. V rámci tohoto projektu u nás budou týden působit 3 zahraniční lektoři – z Thajska, Thaiwanu a Indie. Tito lektoři v první řadě seznámí naše žáky se životem v jejich zemích. Kromě těchto předem připravených prezentací budou zapojeni i do vyučování, při kterém budou se žáky v rámci vyučování diskutovat v angličtině. Zlatým hřebem by měl být projektový den, kdy pro nás lektoři připraví praktické ukázky ze svého kulturního prostředí – tj. budeme mít možnost ochutnat místní pokrmy, poslechnout si tradiční hudbu atd. Věříme, že tento projekt bude zpestřením výuky, umožní našim studentům procvičit si anglický jazyk v praxi a dozvědět se něco o kultuře cizích zemí.

Projekt EDISON, který organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC na školách v České republice, spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky a tradicemi jiných zemí, a stali se tak generací prolamující stále se prohlubující mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy. Zahraniční stážisté vytvářejí multikulturní prostředí, oživují výuku a zvyšují zájem našich náctiletých o studium v zahraničí a v neposlední řadě učí studenty nebát se odlišného.

Více informací o organizaci AIESEC lze najít na webové stránce: https://aiesec.cz/