Maturitní zkouška (jaro 2020) – pozvánka k písemným zkouškám

Dnes 11. února 2020 byl všem studentům, kteří v rámci maturitní zkoušky (jaro 2020) konají písemné zkoušky, odeslán email s pozvánkou k této zkoušce. Řiďte se pokyny v emailu.

Přijetí této pozvánky potvrdíte podpisem do Protokolu o předání pozvánek k maturitní zkoušce.

V případě, že email nepřišel, nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte školu.