Opatření ředitelky školy

Po dobu platnosti Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol bude výuka žáků probíhat prostřednictvím školních e-mailů. 

Podrobnosti tohoto opatření budou zveřejněny ve čtvrtek 12. března 2020.