Podpora rozvoje školy II

 
Název projektu: Podpora rozvoje školy II
 
Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016196
 
Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 30. 8. 2021
 
Celková částka: 1 430 244,– Kč
 

Projekt je zaměřený na personální podporu a zvýšení kvality vzdělávání. V rámci projektu bude ve škole působit školní psycholog, speciální pedagog a kariérový poradce. Budou uskutečněny šablony zvyšující osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (DVPP, stáže u zaměstnavatelů, vzájemné setkávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů), budou podpořeny extrakurikulární rozvojové aktivity – doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem. Dále budou podporovány aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Do projektu budou zapojeni pedagogové školy.