Harmonogram výuky a prověřování v době platnosti mimořádných opatření – aktualizace

Milí žáci 3. ročníku, v návaznosti na trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byl doplněn váš harmonogram výuky o MOV.  S vyučujícím komunikujte obvyklým způsobem. Úkoly vám byly a nadále budou zadávány prostřednictvím systému Bakaláři k poslední společné hodině MOV, kterou jste měli 28.2.2020.

Harmonogram_vyuky_aktualizace