Informace pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – hodnocení žáků za druhé pololetí šk. r. 2019/2020

Informace pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
 
Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020

Vyhláška je přílohou této informace – ke stažení ZDE

 

Ing. Hana Rubáčková,

ředitelka SOŠ veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68