Informace pro žáky o konání individuální praxe

Informace pro žáky o konání individuální praxe
Individuální praxe se budou konat v měsíci červnu na pracovištích poskytovatelů, s kterými  jste měli praxe domluvené na květen.
 
Termíny
1. a 2. ročník  8. – 19. 6. 2020
3. ročník 1. – 19. 6. 2020

Pokyn ke změnám smluv s poskytovatelem praxe

V průběhu měsíce května si každý žák zajistí na domluveném pracovišti praxe změnu termínu individuální praxe a to se souhlasem osoby odpovědné za praxi žáků.
 
Termín odevzdání aktualizovaných smluv: 
25.5. 2020 do 8.00 hodin prostřednictvím Classroom
 
Případné informace podá MVDr. Milada Polláková, vedoucí praxe
 
Ing. Hana Rubáčková,
ředitelka SOŠ veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68