Informace pro žáky 4. ročníků – konzultace

Informace pro žáky 4. ročníků – konzultace

  • Od 12. 5. 2020 se mohou žáci prezenčně účastnit konzultací ve škole dle přiloženého harmonogramu.
  • Současně budou i nadále probíhat konzultace distanční dle nového rozvrhu pro distanční konzultace žáků 4. ročníků na období květen 2020 a instrukcí jednotlivých vyučujících.
  • Při prezenční výuce budou žáci rozděleni na skupiny maximálně po 15 žácích. (Dělení do skupin bude stejné jako dělení na jazyky či odborná cvičení.)
  • Na prezenční konzultace se žáci budou přihlašovat prostřednictvím formuláře (vždy na daný týden), který žáci obdrží na školní e-mail. Vyplnění formuláře je podmínkou pro účast na prezenčních konzultacích.
  • Vzhledem k malému zájmu o zajištění obědů školní jídelna NEBUDE v provozu.

Podrobné informace a další odkazy

Harmonogram osobních i distančních konzultací

Formulář pro přihlášení k online konzultacím (12. – 14. 5. 2020)

Podmínky pobytu žáků ve škole

Vchody do školy květen 2020