Harmonogram maturitních zkoušek

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – JARO 2020
Společná část MZ DT – matematika, anglický jazyk 1.6. 2020
DT – český jazyk a literatura 2.6. 2020
Profilová část MZ Praktická zkouška 10.-12. 6. 2020
Ústní část MZ Státní a profilové zkoušky 15.-19. 6. 2020

 

Žáci, kteří obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám na VŠ v termínu konání MZ ve škole, neprodleně sdělí tuto skutečnost třídnímu učiteli a zástupkyni ředitelky školy. Při sestavení harmonogramu MZ lze skutečnost zohlednit.

Podrobný harmonogram maturitní zkoušky – jaro 2020 bude žákům zveřejněn na webových stránkách školy a rozeslán na školní e-mailové adresy 25.5.2020