Včasný příchod na osobní konzultace – maturanti

Včasný příchod na osobní konzultace – maturanti
 
Ve dnech, kdy budou probíhat konzultace budou jednotlivé vchody do školy otevřeny vždy 15 minut před začátkem konzultací. Žádáme žáky, aby nepřicházeli do školy na poslední chvíli, aby konzultace mohly začít ve stanovený čas.