Osobní konzultace pro maturitní ročníky (aktualizace přihlášení pro 2. týden)

Osobní konzultace pro maturitní ročníky (aktualizace přihlášení pro 2. týden)
Od úterý 12. května bude umožněna fyzická přítomnost ve škole žákům čtvrtého ročníku za účelem konzultací před maturitní zkouškou. Konzultace se budou konat ve dnech 12., 13., 14., 19., 20. a 21. května. Náplní konzultací bude  opakování učiva maturitních předmětů – NEZ, CHZ, ANJ, CJL a  témat praktické maturitní zkoušky. 
Přesný harmonogram konzultací  a konkrétní podmínky, za kterých bude umožněn pobyt žáků ve škole bude zveřejněn v průběhu týdne.
 
Věnujte pozornost zveřejněnému Čestnému prohlášení, které zodpovědně vyplněné a podepsané odevzdáte při vstupu do školy.
 
Žádáme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku: https://forms.gle/JYJ6uJ1XbJtj5SPw5
Termín pro vyplnění: 15. 5. 2020, 23:59