Maturitní zkouška (jaro 2020) – pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

Dnes 19. května 2020 byl všem studentům, kteří v rámci maturitní zkoušky (jaro 2020) konají písemné zkoušky, odeslán email s pozvánkou k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Součástí tohoto emailu je i protokol o předání pozvánek k maturitní zkoušce, který lze podepsat ve škole během konzultací (středa 20. května a čtvrtek 21. května 2020) nebo ho vytisknout, doplnit datum, podepsat, ofotit a poslat emailem třídnímu učiteli (nejpozději do 27. května 2020). Studenti, kteří skládají opravné písemné zkoušky společné části, pošlou tento protokol paní zástupkyni (zastupce@sosvet.cz).

V případě, že email nepřišel, nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte školu.