Informace o přijímacích zkouškách

Informace k přijímacím zkouškám

Ve středu 20. 5. 2020 byly uchazečům o vzdělávání odeslány pozvánky a informace k přijímacím zkouškám.