Předběžný harmonogram maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020

Předběžný harmonogram maturitních zkoušek ve š.r. 2019/2020

25. – 29. 5. Možnost on-line konzultací v maturitních předmětech dle individuální domluvy s vyučujícími

1. – 2. 6. Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy dle jednotného zkušebního  schématu  (matematika, cizí jazyk), jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení jsou zveřejněna na www.cermat.cz

3. – 9. 6. Individuální příprava k maturitní zkoušce (svatý týden)

10. – 12. 6. Maturitní zkouška z praxe

15. – 19. 6. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky (český jazyk , cizí jazyk) a ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (nemoci zvířat, chov zvířat)

23. 6. Předání maturitních vysvědčení ve škole

 

Přesný harmonogram maturitních zkoušek bude zveřejněn 2. 6. 2020