Ročníkové práce

ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Prezentace ročníkových prací žáků letošních 3. ročníků se uskuteční v prvním týdnu školního roku 2020/2021.
Žáci letošních 1. ročníků si budou vybírat témata ročníkových prací v průběhu září 2020. Nejprve bude žákům předána informace o smyslu tvorby ročníkové práce, k výběru témat, k provázanosti hodnocení ročníkové práce do hodnocení z předmětů praxe a informatika. Pak shlédnou prezentace ročníkových prací žáků letošních 3. ročníků. Nakonec si žák zvolí téma své ročníkové práce – buď vlastní nebo si vybere z nabízených témat jednotlivých vyučujících.