Pokyny ke slavnostnímu vyřazení maturantů

Absolventi se dostaví v den předávání maturitních vysvědčení tj. v úterý 23.6.2020 v 10.00 hodin do prostoru školní zahrady (areál, kde probíhá Den zvířat). Žáci, kteří se nezúčastní předávání vysvědčení, si mohou své maturitní vysvědčení vyzvednout ve škole vždy po předchozí domluvě po 23.6.2020. Vysvědčení se vydává proti podpisu. 

Rodiče, prarodiče, kamarádi maturantů,….. kteří se předávání vysvědčení zúčastní, předají na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6.2020 podepsané čestné prohlášení  u vchodu do areálu školy. Areál bude otevřen od 9:30 hodin.