Organizace předávání vysvědčení 30. 6. 2020

Předávání vysvědčení bude probíhat v kmenové třídě, třída 3.C v učebně A203
Čas předávání vysvědčení:

  • 1.ročník od 8.30 hodin,
  • 2. ročník od 8:45 hodin,
  • 3. ročník od 9.00 hodin

Vchody budou žákům jednotlivých ročníků otevřeny vždy 15 minut před začátkem předávání.

Otevření jednotlivých vchodů

8.15 – 8.30  8.30 – 8.45  8.45 – 9.00
1.A – vchod č. 3 2.A – vchod č. 1 3.A – vchod č. 3
1.B – vchod č. 1 2.B – vchod č. 1 3.B – vchod č. 1
1.C – vchod č. 1 2.C – vchod č. 1 3.C – vchod č. 1
1.D – vchod č. 5    

 Rozmístění jednotlivých vchodů
Při vstupu do školy žák odevzdá podepsané „Čestné prohlášení, nezletilí – podepsané zákonným zástupcem žáka a vydesinfikuje si ruce.
Po škole se žáci pohybují v rouškách.
Školu budou žáci opouštět stejnými vchody, jako do školy přišli.