Krajská kola SOČ a Biologické olympiády

Ačkoliv byly v posledních měsících školy zavřené, konala se krajská kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a Biologické olympiády. Naši žáci se virtuální podobou těchto soutěží nenechali zastrašit a zúčastnili se také. Dokonce velmi úspěšně!

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

V neděli 10.5. 2020 se konalo virtuální krajské kolo 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Studenti soutěžili s prací v elektronické podobě, osobní prezentace byla nahrazena soutěžním videem s prezentací a komentářem autora. Obhajoby prací pak probíhali  online s využitím fóra SOČ. V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí získala  3. místo Štěpánka Kunstová s  prací „Revitalizace toku řeky Cidliny “ . Pavlína Křepčíková s prací „Barva pylu“ se v oboru Biologie umístila na 4. místě. V oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství soutěžila Marie Pometlová,  která za zpracování práce „Chov skotu – produkce mléka“ obdržela 5. místo. Kristýna Štulíková se s prací „Testování dlouhodobé vytrvalostní schopnosti žáků SOŠ veterinární v Hradci Králové“ umístila v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času na 4.místě.  

Krajské kolo Biologické olympiády

V neděli 7.6. 2020  se v odpoledních hodinách konalo dobrovolné krajské kolo 54. ročníku Biologické olympiády. Této soutěže se v kategorii A zúčastnilo celkem 260 studentů z cele ČR, naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku Veronika Pultarová. Soutěž  obsahovala test ze  všeobecných biologických znalostí a dále z poznávání rostlin a živočichů.