Maturitní zkouška (podzim 2020) – Pozvánka k písemným zkouškám

Dnes 18. srpna 2020 byl všem studentům, kteří v rámci maturitní zkoušky (podzim 2020) konají písemné zkoušky, odeslán email s pozvánkou k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Pozorně si přečtěte pozvánku. Písemné zkoušky se nekonají na naší škole.

Součástí tohoto emailu je i protokol o předání pozvánek k maturitní zkoušce, který je nutno vytisknout, doplnit datum, podepsat, ofotit a obratem poslat emailem na adresu miroslav.andrle@sosvet.cz  Zároveň je potřeba podepsaný protokol fyzicky dodat do školy (poštou, nebo osobně v úředních hodinách) a to nejpozději do 28. srpna 2020.

V případě, že email nepřišel, nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte školu.