Informace pro rodiče a žáky – zahájení školního roku + školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče a žáky všech ročníků

Informace pro rodiče a žáky – zahájení školního roku

Informace pro rodiče a žáky – školní rok 2020/2021

Hygienické desatero

Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci a k doporučením MŠMT je zrušena schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku, která se měla konat v úterý 1. 9. v 9.00 hodin. Potřebné informace jsou pro Vás zveřejněny
v materiálu s názvem „Informace pro zákonné zástupce žáků prvních ročníků“. Pro případné dotazy využijte zveřejněné emailové adresy nebo telefonní čísla 495 535 400, 602 680 610.
Žádáme Vás, abyste avizované platby žáků (viz „Informace pro žáky 1. ročníků“) realizovali prostřednictvím žáků. Poučení o platbách dostanou 1. 9. od třídních učitelů. Jedná se o částku cca
3000,-Kč.

Hana Rubáčková, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce žáků prvních ročníků

Informace pro žáky prvních ročníků