Opatření ředitelky školy – roušky

Po vyhodnocení prvního školního týdne vyhlašuji následující opatření pro žáky i zaměstnance školy:

Od pondělí 7. 9. 2020 budou povinné roušky ve všech prostorách školy mimo výuku v učebnách. Opatření platí na dobu neurčitou.

Děkuji všem za respektování tohoto opatření.

Ing. Bc. Hana Rubáčková

ředitelka školy v.r.