Publikování rozpisů praxe – změna

Od 41. kalendářního týdne nebudou rozpisy praxí zveřejňovány na stránkách školy. Veškeré potřebné informace mají žáci v prostředí Google classroom.