Registrace prohlídek v rámci dne otevřených dveří 1. 10. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a s nimi spojenými hygienickými opatřeními je třeba se na prohlídku školy v rámci dne otevřených dveří registrovat. K tomu byl vytvořen registrační formulář. 1 registrace = 1 osoba. Časy jsou zvoleny s ohledem na probíhající výuku. Prohlídka je na cca 20 minut + na konci ve venkovních prostorech školy bude prostor pro Vaše otázky. Roušky jsou povinné v celém areálu školy.

Skupinku na 1 čas tvoří max 4 registrované osoby. Vzhledem k omezeným kapacitám proto prosíme o dodržení pravidla – 1 uchazeč + 1 doprovod. Ve formuláři není možno prohlídku stornovat. V případě změny času či storna registrace proto prosíme o informaci na email pavlina.streglova@sosvet.cz, abychom mohli vyjít vstříc dalším zájemcům.