Informace pro žáky – organizace výuky od 25. 11. 2020

Informace pro žáky

  1. Od středy 25. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka žáků 4. ročníků dle rozvrhu, který bude zveřejněn nejpozději v úterý 24. 11. do 12 hodin.
  2. Od středy 25. 11. 2020 se obnovuje prezenční praktická výuka žáků 1. – 3. ročníků podle rozvrhu zveřejněného nejpozději v úterý 24. 11. do 12 hodin. Praxe bude probíhat dle pokynů vedoucí praxe, které jsou zveřejněny v Classroom. 
  3. Distanční výuka žáků  1. – 3. ročníků bude pokračovat dle rozvrhu, zveřejněného nejpozději v úterý 24. 11. do 12 hodin.
  4. Povinnost nosit roušky platí pro všechny prostory školy. Neopomeňte mít dostatečný počet roušek. 
  5. Vzhledem k povinnosti větrat prostory učeben i během výuky, doporučuji teplé oblečení.
  6. Na internátě se můžete ubytovávat  24. 11. 2020 od 17 hodin.