Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Další akce

21.4.2017

Okresní kolo biologické olympiády kategorie C

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se na naší škole konalo okresní kolo biologické olympiády kat. C. Soutěže se účastnilo 29 žáků z 8.-9. tříd ZŠ a příslušných tříd víceletých gymnázií okresu Hradec Králové. Výsledková listina.

Krajské kolo této kategorie se bude konat opět na naší škole a to 17. 5. 2017.

 

10.4.2017

Okresní kolo biologické olympiády kategorie D

Naše škola byla pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie D. Soutěže se účastnilo 33 žáků z 6. - 7. tříd ZŠ a příslušných tříd víceletých gymnázií okresu Hradec Králové. Soutěž probíhala ve třech oblastech - teoretické, praktické (laboratorní) a poznávací (poznávání rostlin a živočichů). Výsledková listina .

 

5.4.2017

Okresní kola 51. ročníku biologické olympiády kategorie D a C

V pondělí 10. 4. 2017 se na naší škole koná okresní kolo biologické olympiády kategorie D a ve čtvrtek 20. 4. 2017 se bude konat okresní kolo téže soutěže pro kategorii C.

 

10.2.2017

Čteme dětem

Našim malým pozorným posluchačům ve školce čteme před spaním - tentokrát pohádku o Dášeňce.

 

6.2.2017

Celé Česko čte dětem

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ naši studenti přečetli v MŠ pohádku o tom, jak Pejsek a kočička psali dívkám do Nymburka.

 

21.12.2016

Čteme dětem

Předvánoční čtení našich studentů pro děti z MŠ Antonie na téma Vánoce u pejska a kočičky.

 

21.12.2016

Exkurze do laboratoře Fingerlandova ústavu patologie

Studenti druhého ročníku se 5. 12. a 6.12. následně pak 19.12 a 20.12. 2016 zúčastnili exkurze do laboratoře Fingerlandova ústavu patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, jehož úkolem je zajišťovat v celém rozsahu služby nekroptické, bioptické a cytologické. Provázel nás MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, za což mu velmi děkujeme.

 

21.12.2016

Hon

V pátek 9.12.2016 se studenti 4. ročníků v rámci semináře Myslivost účastnili mysliveckého honu.

 

8.12.2016

Po čertech dobrá veterina

Naše mikulášské komando v pondělí 5.12.2016 přišlo potěšit děti z MŠ Antonie.

 

23.11.2016

Den odborných vědomostí

„Den odborných dovedností“ u nás ve škole.

 

23.11.2016

Čteme dětem

Čteme dětem - spolupráce studentů naší školy s MŠ Antonie.

 

23.11.2016

Exkurze na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně

Ve dnech 10.11. a 15.11.2016 navštívilo celkem 76 studentů naší školy Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Po prezentaci university a možnostech studia jsme navštívili ústav hygieny masa, ústav hygieny mléka, kliniku chorob plazů, ptáků a drobných savců.
Odpoledne jsme si prohlédli patologické muzeum a zhlédli ukázku výcviku dravců. Tato exkurze byla dobrou motivací pro další studium.
Fotografie
zde .

 

4.11.2016

„Den odborných dovedností“

Dne 23.11.2016 se na naší škole uskuteční „Den odborných dovedností“ .

 

31.10.2016

Zájezd do Anglie

Ve dnech 10. až 14. října 2016 se 50 žáků 2. a 3. ročníku naší školy zúčastnilo zájezdu do Anglie. Absolvovaný program popsala jedna z účastnic, Šárka Čemusová z 3.A.

 

30.10.2016

Letní škola mladých talentů 2016

Studentka 3.ročníku Sabina Černá se ve dnech 19.9. - 23.9. 2016 účastnila Letní školy mladých talentů v Brně. Sabina zpracovává ornitologické téma pro Středoškolskou odbornou činnost s názvem „Monitoring výskytu šoupálka krátkoprstého a dlouhoprstého ve vybrané lokalitě Ždáru nad Sázavou“.

 

školní rok 2015/2016


23.6.2016

Přírodovědné soutěžení prváků v novohradeckých lesích

Ve spolupráci s Městskými lesy proběhla v pondělí 22.6.2016 pro 1.ročníky přírodovědná exkurze do novohradeckých lesů. Nejprve studenti vyslechli informace o hospodaření v městských lesích. Pak už je čekala cesta na Mazurovy chalupy. Na trase plnila čtyřčlenná družstva studentů úkoly s přírodovědnou tématikou. Úkoly, celkem na dvanácti stanovištích, připravili studenti 2.ročníků. Zajímavou zastávkou na trase byla obora s divokými prasaty a daňky, kde se studenti dozvěděli od Ing. Jankovského spousty zajímavostí. Na Mazurových chalupách si ještě studenti vyslechli minipřednášku od zaměstnanci Lesů ČR na téma myslivost. Studenti se dozvěděli o významu myslivosti a péči o zvěř, o zásadách chovu a lovu zvěř, dále si mohli prohlédnout lovecké zbraně. Na závěr pak bylo provedeno vyhodnocení soutěže.

 

22.6.2016

Exurze studentů 3. ročníků na Chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice

Dne 22.6. 2016 se studenti 3. ročníků v rámci předmětu biochemie účastnili přednáškového dne na Univerzitě Pardubice. Studenti získali informace o oborech a možnostech studia na Univerzitě Pardubice. Dále si vyslechli přednášky „Blokové kopolymery a magnetické nanočástice: možnosti jejich aplikací v cílené terapii TBC a v proteomice“, „Disoluční test pevných lékových forem“ a „Vybrané kapitoly z biochemie“. V odpolední části si studenti prohlédli laboratoře analytické chemie, organické chemie a mikrobiologie. Fotografie zde .

 

26.5.2016

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 26.5. 2016 se na naší škole konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie D. Soutěže se účastnilo 39 žáků z Královéhradeckého kraje – Hradec Králové, Jičína, Náchodu, Rychnova nad Kněžnou a Trutnova. Soutěž probíhala ve třech oblastech - teoretické, praktické (laboratorní) a poznávací (poznávání rostlin a živočichů). Z celkového počtu soutěžících bylo 25 úspěšných řešitelů, což svědčí o výborné připravenosti žáků. Výsledková listina .

 

21.4.2016

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

Naše škola byla pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie D. Soutěže se účastnilo 34 žáků z 6. - 7. tříd ZŠ a příslušných tříd víceletých gymnázií okresu Hradec Králové. Soutěž probíhala ve třech oblastech - teoretické, praktické (laboratorní) a poznávací (poznávání rostlin a živočichů). Výsledková listina .

 

13.4.2016

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C

Naše škola byla pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C. Soutěže se účastnilo 31 žáků z 8. - 9. tříd ZŠ a příslušných tříd víceletých gymnázií okresu Hradec Králové. Soutěž probíhala ve třech oblastech - teoretické, praktické (laboratorní) a poznávací (poznávání rostlin a živočichů). Výsledková listina .

 

29.3.2016

Přednáška na téma „Nebojme se radiace aneb dozimetry uvnitř našeho těla“

Studentky 3. ročníku se v Science Café kavárna Náplavka účastnily velmi zajímavé přednášky
doc. Pharm.Dr. Aleše Tichého, Ph.D. na téma „Nebojme se radiace aneb dozimetry uvnitř našeho těla“.

 

28.1.2016

Přednáška na téma „Zbarvení a barvy živočichů“

Dne 12. ledna 2016 se zúčastnilo několik studentek prvního ročníku společně s učitelkami biologie přednášky doc. Mgr. Petra Bogusche, Ph.D. „Zbarvení a barvy živočichů“. Tato akce se konala ve velmi příjemném prostředí královéhradecké kavárny Náplavka.

 

21.1.2016

Přátelské volejbalové utkání s Gymnáziem Boženy Němcové

Dne 18.1.2016 se uskutečnilo přátelské utkání mezi volejbalovým kroužkem naší školy a Gymnáziem Boženy Němcové.

 

7.1.2016

Volejbalový zápas učitelé x studenti

V předvánočním čase se ukutečnil volejbalový zápas učitelé x studenti. O výsledek v tomto zápase nešlo :-)

 

17.12.2015

Odborná exkurze v CRV Czech republik inseminační stanice býků Zásmuky, Kolín

Ve dnech 3.12 a 11.12.2015 se téměř 90 žáků 4. ročníků zúčastnilo odborné exkurze v CRV Czech republik inseminační stanice býků Zásmuky, o. Kolín. Díky ochotě a obětavosti vedoucího inseminační stanice MVDr. Kareše si žáci návštěvou prakticky ověřili teoretické školní poznatky z oblasti reprodukce hospodářských zvířat. Děkujeme.

 

17.12.2015

Exkurze do laboratoře Fingerlandova ústavu patologie FN v HK

Studenti druhého ročníku naší školy se zúčastnili exkurze do laboratoře Fingerlandova ústavu patologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jehož úkolem je zajišťovat v celém rozsahu služby nekroptické, bioptické a cytologické. Po celou dobu exkurze se nám věnoval MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D., jemuž patří naše poděkování.

 

14.12.2015

Jazykově-vzdělávací program v Anglii

Díky programu Výzva 56 mělo 40 studentů 4. ročníku možnost procvičit si před maturitou své znalosti anglického jazyka v praxi. Absolvovali intenzivní kurz na jazykové škole v Brightonu, ovšem nejlepší školou pro ně byla konverzace s rodilými mluvčími, u nichž byli ubytováni a s nimiž mnozí navázali přátelské vztahy.


V odpoledních a večerních hodinách v rámci doprovodného programu studenti navštívili i další přímořská městečka a přírodní krásy a poslední den před odjezdem byl celý věnován prohlídce Londýna. Jako studenti střední veterinární školy ocenili také exkurzi na odborné zemědělské škole Plumpton College.


Výzva 56 umožnila návštěvu Velké Británie i studentům, kteří by si jinak nemohli dovolit studijní pobyt zde. Jistě na něj budou dlouho vzpomínat.


Fotogalerie z jazykově-vzdělávacího programu v Anglii.

 

23.11.2015

Konference Vědění Mladým

Vybraní studenti naší školy se účastnili Konference Vědění Mladým, která se konala 12.11. 2015 na Univerzitě Pardubice. Zpráva o Konferenci (napsali studenti) + fotogalerie .

 

23.11.2015

Jazykově-vzdělávací program v Německu

Ve dnech 2. 11. – 6. 11. 2015 se naši žáci zúčastnili jazykově-vzdělávacího programu v Německu. Výuka německého jazyka probíhala ve škole ALPADIA Language School v Berlíně. Kromě výuky měli studenti měli možnost navštívit a seznámit se s některými historicky významnými památkami v Berlíně, Postupimi a Drážďanech.


Projekt proběhl za podpory EU. Více informací zde .

 

16.10.2015

Návštěva učitelů ze zemědělské školy ve Vršacu, Srbsko

V rámci spolupráce s regionem Vojvodina navštívila Střední odbornou školu veterinární v Hradci Králové za finanční podpory hejtmana Lubomíra France a Rady Královéhradeckého kraje ve dnech 5.-9. října 2015 delegace učitelů ze srbského Vršacu.


Žáci a členové pedagogického sboru SOŠ veterinární si pro vzácnou návštěvu připravili zajímavý program. V rámci prohlídky školy se uskutečnilo setkání s učiteli i žáky. Nevšedním zážitkem byla prohlídka odborného zázemí školy včetně návštěvy výroby mléčných a masných produktů ve školní sýrárně a uzenářství. Hosté měli možnost ochutnat právě vyrobené sýry, tvaroh, jogurty, tlačenku či paštiku. S živými zvířaty se mohli členové delegace pozdravit ve školní stáji, v centru malých zvířat a u školní včelnice.


V programu byla dále zařazena prohlídka nově zrekonstruovaných prostor Gymnázia Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové a návštěva Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích. V rámci pobytu si hosté prohlédli i historické centrum Hradce Králové, Prahy a ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.

 

16.10.2015

Dějepisná exkurze v polské Osvětimi

Ve čtvrtek 8. října 2015 navštívilo čtyřicet šest studentů naší školy zajímavou dějepisnou exkurzi v polské Osvětimi.

 

 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz